#Burçlar

İkizler Burcu Özellikleri

İkizler Burcu (21 Mayıs – 21 Haziran)

Anahtar Sözcük: Düşüncelerimde kendimi buluyorum.

Pozitif Özellikler: Zekâları ve çeviklikleriyle bilinirler, bilgiye açıktırlar ve meraklıdırlar. Ticaret yetenekleri vardır ve iletişim kurarken hızlı ve rahattırlar.

Negatif Özellikler: Huzursuz ve dağınık olabilirler, karar vermekte zorlanabilirler. Çabuk sıkılırlar ve aldatmaya meyilli olabilirler. Kurnazdırlar ve duygusal olarak zayıf olabilirler.

Yönetici Gezegeni: Merkür

Elementi: Hava

Niteliği: Değişken

Mitolojisi: İkiz kardeşlerin hikâyeleri birçok kültürde bulunur. Asurlular, Nebo ve Tasmit adlı bir çift tanrıçaya tapınırlardı. Hindistan’da Upusunda ve Sunda, birbirine bağlı yaşayan iki figürdür. Yunan mitolojisinde Kastor ve Polluks, bu burcun sembolleri olarak kabul edilmiştir. Roma’nın kuruluşu da iki kardeş, Romulus ve Remus tarafından gerçekleştirildiği söylenir.

Vücutta Etkilediği Bölge: Omuzlar, eller, kollar, sinir sistemi

Rengi: Sarı ve turuncu

Metali: Cıva

Taşı: Agat

En Uyumlu Olduğu Burçlar: Terazi ve Kova

En Zorlandığı Burçlar: Balık ve Başak

İlişkileri: Meraklıdırlar ve sürekli uyarılmaya açıktırlar. Çok yönlü ve renkli bir kişiliğe sahiptirler. Öğrenmek onlar için nefes almak gibidir. Durağanlığı sevmezler, kolayca sıkılırlar. Hafif bir yapıları vardır ve bakış açıları şeffaftır. Duygusal derinliklerden kaçınırlar.

Güçlü Yanları: Eğlendirildiği sürece uyumlu bir kişidir, kolayca uyum sağlar. Arkadaş canlısıdır ve genç bir bakış açısı vardır. En son trendleri takip etmeyi sever. İkna yeteneği vardır ve esprilidir. Hazırcevaptır ve eğlendiricidir.

Zayıf Yanları: Kaygan olabilirler. Kendilerini düşündüklerinde, ilkesiz davranabilirler ve olayları çarpıtabilirler. Bu nedenle dengesiz davranabilirler. Kolayca karar değiştirebilirler ve şeytanın avukatlığını yapabilirler. Fazla değişiklik araması onları güvensiz kılabilir. Oynak ve tutarsız olabilirler.

İkizler Kadını: Çok yönlü ve zekâsına güvenen, renkli bir kişiliğe sahip bir kadındır. Muzip tavırları, becerikli, kolay kavrayan ve adapte olabilen yapısı ile özgürlüğüne düşkün bir havası vardır. Bu yüzden ilişkilerinde espri, zekâ ve geniş ufuklar arar. Bu yüzden kendisi gibi meraklı, kültüre ve öğrenmeye değer veren partnerlere doğru çekilir. Karşısındaki kişi onu bilgi ve tecrübesiyle şaşırtabilmeli, sürekli canlı tutabilmelidir.

Bu yönleri ile İkizler kadını yuva kurmak ve hemen evlenmek konusunda acele etmeyebilir, ancak ilerletilmiş haritasında Güneş Yengeç burcuna geçtiği zaman (en geç 30 yaşından itibaren) duygusal açıdan daha hassas ve açık hale gelmeye başlar.

İkizler burcu, hava elementine ait olduğu için, onu bir yere sıkıştırmak pek mümkün olmayabilir. Bu nedenle, ilişkilerinde çok yönlü ve meraklı olabilirler. Aynı anda birden fazla partneri olabilir. Kelebek gibi uçarlar, bu onları renkli kılar ancak güven uyandırmalarını zorlaştırabilir. Her konuda biraz bilgi sahibi olmayı isterler. Irak’taki durum, televizyondaki son gösteri ya da BM’deki gelişmeleri takip etmek isteyeceklerdir. Ona ayak uydurabilmek için sürekli olarak güncel olayları takip etmek neredeyse zorunlu hale gelebilir.

Duygusal düzeyde çok rahat olduklarını söylemek zordur. Sürekli olarak her şeyi düşünsel açıdan analiz ettikleri için, aşkta huzur ve sakinlik bulmaları pek kolay olmayabilir. Ancak bu yüzden, onları dengeleyecek ve ayaklarını yere sağlam basacak daha pratik eşlere ihtiyaçları olacaktır. Duygularını hemen göstermeyebilirler, bu yüzden soğuk tavırlı oldukları düşünülebilir. Ancak, haritalarında Venüs gezegeni Yengeç’te ya da Boğa burcunda olan İkizler kadınları daha koruyucu, kararlı, evcimen ve hassas olabilirler. Venüs’ü Koç, İkizler ya da Aslan burcunda olanlar ise, dişiliklerini gösterirken ya aşırı dışa dönük ya da daha atak bir tavır içinde olabilirler.

Yakın ilişkilerinde mutlaka kişisel özgürlüklerini hissetmek isteyeceklerdir. Bu yüzden, İkizler ile evli olan erkeklerin mümkün olduğunca açık, toleranslı ve esnek bir yapıda olmaları gerekmektedir. Aşırı gelenekçi ya da fazla tutucu tiplerle geçinemeyebilirler.

İkizler Erkeği’nin Yaklaşımı:

Sürekli hareket halinde olan bir adamdır. Neredeyse sadece beyniyle yaşar. Düşünceler dünyası, yeni bir şeyler öğrenebileceği uğraşlar, okumak, entelektüel tartışmalara girmek ona her zaman çekici gelir.

Maço özellikler göstermezler ve her zaman daha insancıl, esnek olmaya özen gösterirler.

Onlar şakacı tavırları, bilgi dağarcıkları ile son derece eğlendiricidirler. Üzerinizde baskı kurmadan etkilemeyi severler. Ancak duygusal derinleşme başladığında, onların çocuksu yönlerini daha kolay keşfedebilirsiniz. Duygusal alanda çok kararlı olamazlar, sürekli değişen düşünceleri yüzünden, duygularından da tam olarak emin olamayabilirsiniz.

İkizler erkeği bir salon adamı olabilir. Çok yönlü düşünen, yaratıcı ve renkli kişiliği ile ilgi odağı olurlar. Sevimlidir. Yaşamda her zaman keşfedilmesi, öğrenilmesi gereken bir gizem olduğuna inanırlar ve böyle yaşarlar. Asla sıkıcı değillerdir. Yükselen burcu İkizler olanlar birden fazla evlilik yapmaya daha fazla eğilim gösterebilirler.

Leave a comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir